Testimonials

Betrokken en deskundig

Maureen heeft mij enorm geholpen met de voorbereiding, oprichting en inrichting van mijn bedrijf Diataal B.V.  Zij heeft ervaring met de vele zaken die daarbij op je pad komen en combineert haar grote deskundigheid op financieel-administratieve en bedrijfstechnische terreinen met een persoonlijke betrokkenheid en plezierige omgang.  Na een periode van intensievere samenwerking in de beginfase, blijft Maureen betrokken bij Diataal B.V. als adviseur en persoonlijke coach. (Hilde Hacquebord, Directeur Diataal B.V.)

 

Een zeer prettige “sparring” partner

Maureen kwam op mijn pad toen plannen voor het opzetten van een eigen bedrijf concreet begonnen te worden en dat was het beste dat me heeft kunnen overkomen. Met een vliegende start, heeft zij me geadviseerd en gesteund in alle zaken die hebben geleid tot het oprichten van Chrono@Work B.V. en verzorgt ook nu nog de financiële- en bank zaken.

Daarnaast staat ze me bij in de onderhandelingen met opdrachtgevers en leveranciers en begeleidt zij mij bij het aanstellen van nieuwe werknemers, het opstellen van offertes en contracten, en het overleggen met potentiële subsidie gevers. Door haar enorme kennis en ervaring op deze gebieden kan zij de meeste vragen direct beantwoorden of ze zoekt het uit en koppelt het snel terug. In de dagelijkse praktijk van een beginnende onderneming is zij ook een zeer prettige “sparring” partner om ideeën mee te bespreken en deze te begeleiden naar een gedegen business plan. (Marijke Gordijn, Directeur Chrono@Work B.V.)

 

To the point en goed onderbouwd

Voor het verkrijgen van een objectieve beoordeling van kansen en bedreigingen die verscholen zitten in de (financiële) informatie van bedrijven en nieuwe bedrijfsvoorstellen leidt de aanpak van Maureen van Veelen tot snel en accuraat resultaat. To the point en goed onderbouwd. (Marnix Pool, Directeur RUG Houdstermaatschappij B.V.)

 

Uitgebreide kennis en ervaring

Maureen is zeer intensief betrokken geweest bij de voorbereiding en oprichting van Nano Fiber Matrices B.V. Haar uitgebreide kennis en grote ervaring op financieel-economisch en bedrijfskundig gebied zijn van enorme waarde geweest in deze fase. Dit, in combinatie met Maureen’s prettige en flexibele manier van samenwerken, heeft ertoe geleid dat Maureen tot op de dag van vandaag een plezierige en betrokken adviseur en sparring partner op financieel gebied is. (Menno de Jong, Directeur Nano Fiber Matrices B.V.)